- Giá xe tải Isuzu NQR75LE4 thùng kín tiêu chuẩn (Van): 764.500.000 VNĐ

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng kín xe tải Isuzu: (D x R x C)

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

NQR75L

Van

9000

4995

7650 x 2255 x 3160

5700 x 2135 x 2050

ISUZU

NQR75L

Van

9500

5700

7630 x 2255 x 3160

5700 x 2135 x 2050

ISUZU

NQR75L

Van

9250

5200

7630 x 2255 x 3150

5600 x 2135 x 2050

 

- Giá xe tải Isuzu NQR75LE4 thùng mui bạt tiêu chuẩn (Canvas): 762.000.000 VNĐ

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng mui bạt xe tải Isuzu: (D x R x C)

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

NQR75L

Canvas

9000

4995

7630 x 2255 x 3160

5700 x 2135 x 735/2050

ISUZU

NQR75L

Canvas

9500

5700

7630 x 2255 x 3160

5700 x 2135 x 735/2050

 

- Giá xe tải Isuzu NQR75LE4 thùng lửng tiêu chuẩn (Cargo): 749.000.000 VNĐ

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng lửng xe tải Isuzu: (D x R x C)

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

NQR75L

Cargo

8500

4995

7620 x 2255 x 2370

5700 x 2135 x 535

ISUZU

NQR75L

Cargo

8900

4990

7650 x 2240 x 2370

5720 x 2090 x 525

ISUZU

NQR75L

Cargo

9500

5950

7650 x 2240 x 2370

5720 x 2090 x 525

 

-Giá xe tải Isuzu NQR75LE4 thùng Đông Lạnh Quyền Auto: (liên hệ điện thoại và zalo : 0931257681)

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng Đông Lạnh Quyền Auto (Freezer):

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

NQR75L

Freezer

9500

5450

7570 x 2200 x 3200

5570 x 2050 x 2020

ISUZU

NQR75L

Freezer

9500

5350

7570 x 2200 x 3200

5570 x 2050 x 2020

ISUZU

NQR75L

Chill

9500

5600

7570 x 2200 x 3200

5570 x 2050 x 2020

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0931.257.681