- Giá xe tải Isuzu NPR85KE4 thùng kín tiêu chuẩn (Van): 702.500.000 VNĐ

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng kín xe tải Isuzu: (D x R x C)

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

NPR85K

Van

7000

3495

7040 x 2255 x 2940

5150 x 2135 x 1900

ISUZU

NPR85K

Van

7500

4000

7040 x 2255 x 2940

5150 x 2135 x 1900

ISUZU

NPR85K

Van

7200

3495

7010 x 2220 x 2940

5150 x 2070 x 1890

ISUZU

NPR85K

Van

7500

3900

7030 x 2220 x 2940

5150 x 2070 x 1890

ISUZU

NPR85K

Van

7200

3495

7030 x 2255 x 2950

5130 x 2120 x 1880

ISUZU

NPR85K

Van

7500

3490

7000 x 2230 x 2930

5060 x 2080 x 1890

 

 

- Giá xe tải Isuzu NPR85KE4 thùng mui bạt tiêu chuẩn (Canvas): 701.500.000 VNĐ

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng mui bạt xe tải Isuzu: (D x R x C)

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

NPR85K

Canvas

7000

3495

7060 x 2220 x 2960

5150 x 2060 x 675/1890

ISUZU

NPR85K

Canvas

7500

3950

7060 x 2220 x 2960

5150 x 2060 x 675/1890

ISUZU

NPR85K

Canvas

7500

3495

7050 x 2210 x 2970

5150 x 2070 x 1600/1900

ISUZU

NPR85K

Canvas

7000

3495

7040 x 2255 x 2940

5150 x 2135 x 735/1900

ISUZU

NPR85K

Canvas

7500

4000

7040 x 2255 x 2940

5150 x 2135 x 735/1900

ISUZU

NPR85K

Canvas

7200

3495

7100 x 2255 x 2940

5130 x 2135 x 735/1900

 

- Giá xe tải Isuzu NPR85KE4 thùng lửng tiêu chuẩn (Cargo): 689.000.000 VNĐ

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng lửng xe tải Isuzu: (D x R x C)

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

NPR85K

Cargo

6950

3495

7040 x 2210 x 2300

5150 x 2060 x 525

ISUZU

NPR85K

Cargo

6800

3495

7040 x 2255 x 2300

5150 x 2135 x 480

 

-Giá xe tải Isuzu NPR85KE4 thùng Đông Lạnh Quyền Auto: (liên hệ điện thoại và zalo : 0931257681)

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng Đông Lạnh Quyền Auto (Freezer):

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

NPR85K

Freezer

7200

3490

7030 x 2150 x 3000

5070 x 2000 x 1900

ISUZU

NPR85K

Chill

7500

3800

7030 x 2150 x 3000

5070 x 2000 x 1900

ISUZU

NPR85K

Chill

7500

3950

7030 x 2150 x 3000

5070 x 2000 x 1900

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0931.257.681