- Giá xe tải Isuzu FVR34SE4 thùng kín tiêu chuẩn (Van): 1.365.000.000 VNĐ

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng kín xe tải Isuzu: (D x R x C)

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

FVR34S

Van

15150

7950

10420 x 2500 x 3700

8170 x 2350 x 2300

ISUZU

FVR34S

Van

15000

7600

10550 x 2500 x 3670

8300 x 2360 x 2270

 

 

- Giá xe tải Isuzu FVR34SE4 thùng mui bạt tiêu chuẩn (Canvas): 1.360.000.000 VNĐ

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng mui bạt xe tải Isuzu: (D x R x C)

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

FVR34S

Canvas

15050

7750

10550 x 2500 x 3550

8280 x 2350 x 865/2150

ISUZU

FVR34S

Canvas

15150

8150

10430 x 2500 x 3550

8170 x 2350 x 735/2150

 

 

- Giá xe tải Isuzu FVR34SE4 thùng lửng tiêu chuẩn (Cargo): 1.339.000.000 VNĐ

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng lửng xe tải Isuzu: (D x R x C)

Brand

Model

Body Type

GVW

Tổng Tải

Đơn vị: Kg

Payload

Tải Trọng

Đơn vị: Kg

Overall Dimension

(Kích thước phủ bì)

Đơn vị: mm

Inside Dimension

(Kích thước lọt lòng)

Đơn vị: mm

ISUZU

FVR34S

Cargo

15050

8150

10500 x 2500 x 2880

8250 x 2350 x 575

ISUZU

FVR34S

Cargo

15200

8500

10450 x 2500 x 2880

8170 x 2350 x 635

 

-Giá xe tải Isuzu FVR34SE4 thùng Đông Lạnh Quyền Auto: (liên hệ điện thoại và zalo : 0931257681)

→Kích thước thông số dự kiến của loại thùng Đông Lạnh Quyền Auto (Freezer):

Liên hệ để xin cấp giấy mới : 0931257681

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0931.257.681